Anunţ selecţie proiect de cercetare ştiinţifică în domeniul medical

 

Update 29.12.2021:

Câștigătorul proiectului este UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA, cu sediul în Craiova, str. Petru Rareş nr. 2, reprezentată prin Rector – Prof. univ. dr. Gheonea Dan Ionut, Director economic – Ec. dr. Moldoveanu Adriana şi Director proiect de cercetare – Conf. univ. dr. Muşetescu Anca-Emanuela.

 

Titlu proiect:

Sistemele de inteligență artificială și de diagnostic în imagistica CT a nodulilor pulmonari în bolile reumatice

Rezumat proiect:

Afectarea pulmonară în bolile reumatice variază, comună fiind boala interstițială pulmonară sau pneumopatia interstițială difuză asociată bolilor reumatice (RD-ILD), ce recunoaște ca subtipuri, conform clasificării histopatologice propuse în 2013 de Societatea Americană Toracică/Societatea Europeană Respiratorie, pneumonia interstițială comună (UIP), pneumonia interstițială non-specifică (NSIP), pneumonia organizată criptogenică (OP), alături de alte forme de afectare pulmonară, acestea incluzând adesea prezența de leziuni nodulare, dificil de interpretat imagistic și de de inserat în context clinic.

Obiectivul acestui proiect este reprezentat de identificarea nodulilor pulmonari decelablili prin computer tomografie (CT) cu ajutorul unui soft informatic bazat pe inteligența artificială (IA). Proiectul se va desfășura prospectiv într-un mediu controlat, pe o perioadă de un an și va presupune utilizarea unui software de calculator (Veolity) pentru analiza computer tomografică a leziunilor nodulare pulmonare la pacienții cu boli inflamatoare reumatice, în vederea detecției, evaluării și monitorizării acestui tip de afectare extraarticulară, o cauză importantă de morbiditate și mortalitate. Decelarea și diagnosticul diferențial al nodulilor pulmonari in bolile reumatice este de o deosebită importanță în vederea diagnosticului diferențial cu leziunile maligne, monitorizării și tratamentului optimizat al pacienților. Astfel, întregul potențial al aplicației de IA va fi utilizat în vederea identificării nodulilor pulmonari, analizei, precum și monitorizării acestora. De asemenea, Veolity este optimizat pentru detecția și marcarea automată a nodulilor pulmonari solizi, precum și segmentarea automată a nodulilor solizi, semisolizi sau non-solizi. Datele obținute în urma examinărilor vor fi coroborate și prelucrate statistic în vederea diagnosticului afectării pulmonare in bolile reumatice, precum și în vederea comparării sistemului informatic de IA cu fiablitatea diagnosticului interobservator.

Propunerea integrală poate fi consultată aici.

 

—————————-

SUPERMEDICAL SRL cu sediul în Craiova, str. Preciziei, nr. 24, jud. Dolj având CUI RO21203776 şi Nr. Înreg. ORC Dolj J16/362/2007 anunţă desfăşurarea competiţiei pentru derularea unui proiect de cercetare cu tema „Sistemele de inteligenţă artificială şi de diagnostic în imagistica CT a nodulilor pulmonari în bolile reumatice”.

Valoarea proiectului de cercetare:  62.000 lei, TVA inclus.

Durata derulării proiectului de cercetare: 1 an de la data semnării contractului de cercetare, dar nu mai târziu de 31.01.2023

Termen depunere oferte: 28.12.2021 – ora 12.00

Termen evaluare oferte şi anunţare câştigător: 29.12.2021

Data preconizată semnare contract: 31.12.2021

Persoană de contact: Mircea Manda, telefon: 0744.618.445; e-mail: mircea.manda@supermedical.ro

Ofertele se pot depune prin e-mail sau prin poştă la sediul societăţii.