Anunţ selecţie proiect de cercetare ştiinţifică în domeniul medical

Update 29.12.2021:

Câștigătorul selecției este UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA, cu sediul în Craiova, str. Petru Rareş nr. 2, reprezentată prin Rector – Prof. univ. dr. Gheonea Dan Ionut, Director economic – Ec. dr. Moldoveanu Adriana şi Director proiect de cercetare – Prof. Univ. Dr. Ioana Andreea Gheonea.

Nume proiect:

Identificarea și clasificarea nodulilor pulmonari prin tehnici de înaltă rezoluţie CT şi soluţii de inteligenţă artificială

Rezumat proiect:

Cancerul bronho-pulmonar este al doilea cel mai frecvent cancer în populația generală la nivel global conform statisticilor GLOBOCAN 2020. În anul 2020, România s-a situat pe locul 16 în Europa, înregistrând o incidență de 31,7 la 100.000 locuitori, fiind peste incidența medie declarată la nivel european (29,4 la 100.000 locuitori). Diagnosticul precoce al cancerului bronho-pulmonar este unul dificil prin prisma unor simptome și semne specifice. Astfel, screening-ul pacienților în vederea diagnosticării timpurii a cancerului bronho-pulmonar sau a determinărilor secundare pulmonare implică utilizarea examenului CT al toracelui. Proiectul de față se va desfășura prospectiv, într-un mediu controlat, pe o perioadă de un an și va presupune utilizarea unui soft informatic (Veolity) ce va analiza un număr de aproximativ 300 de investigații CT ale toracelui în vederea depistării, evaluării și monitorizării leziunilor nodulare pulmonare în cazul pacienților din baza de date PACS a Departmentului de Imagistică al Universității de Medicină și Farmacie din Craiova. La finalul studiului, datele obținute vor fi prelucrate statistic cu ajutorul aplicațiilor IBM SPSS și GraphPad și vor fi comparate cu performanțele a doi medici specializați pe Radiologie și Imagistică Medicală pentru a testa performanța sistemului informatic. De asemenea, vom caracteriza fiecare grup de pacienți în funcție de gradul ACR Lung-RADS, precum și în funcție de tipul de leziune pulmonară decelată (nodul pulmonar solid, semisolid sau non-solid).

Propunerea integrală poate fi consultată aici.

————

SUPERMEDICAL SRL cu sediul în Craiova, str. Preciziei, nr. 24, jud. Dolj având CUI RO21203776 şi Nr. Înreg. ORC Dolj J16/362/2007 anunţă desfăşurarea competiţiei pentru derularea unui proiect de cercetare cu tema „Identificarea şi clasificarea nodulilor pulmonari prin tehnici de înaltă rezoluţie CT şi soluţii de inteligenţă artificială”.

Valoarea proiectului de cercetare: 62.000 lei, TVA inclus.

Durata derulării proiectului de cercetare: 1 an de la data semnării contractului de cercetare, dar nu mai târziu de 31.01.2023

Termen depunere oferte: 28.12.2021 – ora 12.00

Termen evaluare oferte şi anunţare câştigător: 29.12.2021

Data preconizată semnare contract: 31.12.2021

Persoană de contact: Mircea Manda, telefon: 0744.618.445; e-mail: mircea.manda@supermedical.ro

Ofertele se pot depune prin e-mail sau prin poştă la sediul societăţii.